FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
Според вашите потреби агенцијата за превоз на патници РОМАН, покрај редовните линии организира тури по ваша желба...
Овој вид на организација Ви овозможува потполна слобода во организацијата на патувањето. Вие одбирате со кого сакате да патувате, поаѓате кога Вас најмногу ви одговара, паузирате каде сакате, одбирате возило по ваша мерка со мошност за патување во возила 4+1, 5+1, 12+1, 25+1, 52+1. Сите возила на агенцијата располагаат со луксузни услови за патување. Ова е можност која ги исполнува вашите потреби за патување.
   
 
 
Уште една поволност која е достапна за Вас со нашата компанија. Покрај можноста за патување со наш професионален шофер, имате можност за изнајмјување на возилата од нашиот возен парк. Цените се достапни и зависат од луксузноста на возилото.
   
 
 

Copyright 2007 © Taxi service. All rights reserved. | Terms of use  |  Privacy Policy